Leap[li:p] Hopp, språng, plötslig övergång Leapfrog [li:pfrOg] Hoppa, ta ett språng

    Våra tjänster


Hur uppdragen utformas är helt relaterat till uppdragsgivarens behov. Det kan vara ett rent konsultuppdrag där målet är en analys av företagets situation och vilka åtgärder som bör vidtas. PurpleFrog kan också vara med och projektleda arbetet med att införa åtgärder och förändringar, antingen som stöd för de anställda ledarna, eller som projektsansvarig. Allra helst vill PurpleFrog finnas med och ta ansvar för att analys och förslag blir reella handlingsplaner som genomförs och ger uppdragsgivaren det önskade resultatet, snarare än den klassiska konsultrollen där bara det rena felsökandet står i centrum och det enda konkreta resultatet är en dokumentation som påpekar att något borde göras.

PurpleFrog kan också vara en inhyrd resurs under en kortare eller längre period om uppdragsgivaren genomgår en fas där resurser och/eller kompetens måste tillföras. Det blir också allt vanligare att anlita s.k. interims chefer, något som PurpleFrog har erfarenhet av. Man behöver en chef som måste komma snabbt in i arbetet för en kortare period. Det kan vara som alternativ till att anställa en vikarie under längre sjukdom eller ledighet, eller för att fylla ett glapp mellan rekryteringar.