Leap[li:p] Hopp, språng, plötslig övergång Leapfrog [li:pfrOg] Hoppa, ta ett språng

    Vad innebär Försäljningseffektivisering?


Att bli mer effektiv i försäljningsarbetet definieras som att varje person som är involverad i försäljningsarbetet blir bättre på att öka värdet på avsluten i de försäljningar som pågår. Det kan användas antingen för att försäljningen totalt skall öka – att få en ökad orderingång. Det kan också användas för att kunna göra lika mycket med färre personer vid olika typer av nedgångar.

Det traditionella är att öka aktivitetsnivån genom flera pågående försäljningar. Ofta genom att anställa fler säljare, eller att tvinga dem att öka aktivitetsnivån genom flera gjorde besök. Att vara effektiv i arbetet kan göra att det behovet minskar eller kanske rentav helt försvinner. Att anställa flera säljare kan vara det ”rätta” sättet, men man skall då inte glömma bort att marginalen påverkas av att kostnaderna för försäljning därigenom ökar och att ökning av personal också ställer krav på organisationen.

Det behöver dock inte vara det bästa sättet att öka värdet av avsluten. Det kan paradoxalt nog vara kontraproduktivt.

Effektiviteten i försäljningsarbetet kan mätas genom Sales Velocity – Hastigheten på försäljningen. Hur man gör för att öka den hastigheten är kärnan i PurpleFrogs tjänster. Kontakta oss så berättar vi mer.