Leap[li:p] Hopp, språng, plötslig övergång Leapfrog [li:pfrOg] Hoppa, ta ett språng

    LeapFrog


LeapFrog betyder egentligen ungefär ”hoppa bock”. I det här sammanhanget är det namnet på PurpleFrogs egenutvecklade metod. Eller snarare en serie metoder och processer. I grunden handlar det om att arbeta systematiskt och processinriktat för att uppnå högsta effektivitet och uppnå så bra resultat som möjligt med minsta möjliga insats. Istället för att traggla och pulsa i djupsnö skall framstegen nås i små ”hopp”, eller en serie av små hopp. Och hoppa över hindrena snarare än att springa rakt in i dem. Så namnet är ganska målande.

Metoderna, processerna och utförandet är flerdimensionella. Grundstegen är Analysera – Ändra – Projektleda – Implementera – Utföra – Coacha. Vi tittar på hela företaget och på alla nivåer. Från helikopterperspektiv till grodperspektiv. Hela organisationen måste vara bekväm, eller åtminstone förstå de förändringar som genomförs, så att alla spelar samma spel, med samma regler och med samma strategi.

Inget av de ovanstående känns väl som något alldeles revolutionerande. Det vore väl å andra sidan märkligt. LeapFrog bygger på erfarenhet, egen och andras, sunt förnuft och en metodik som binder ihop alla delar så att det faktiskt fungerar och inte blir alltför komplicerat. Det är bättre att införa en enkel och kanske inte fullständigt optimal process än att inte ha några processer alls, till exempel. Vi tittar på var företaget befinner sig, vart det borde vara och hur man tar sig dit. Framgång är på det hela taget enkelt. Det handlar om att göra rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. Det är det LeapFrog syftar till.