Leap[li:p] Hopp, språng, plötslig övergång Leapfrog [li:pfrOg] Hoppa, ta ett språng

    Ökad försäljning - bättre lönsamhet


Ett företags lönsamhet kan, enkelt uttryckt, sägas vara skillnaden mellan intäkter och kostnader. Intäkterna är därför mycket viktiga för företagets lönsamhet.

Försäljning ger företaget intäkter. Därigenom har försäljningsavdelningen intäktsansvar.  Försäljningsavdelningen är därför mycket viktig för företagets lönsamhet.

Om du håller med så här långt, så stanna gärna kvar på sidan och fortsätt läsa.

Desto mer intäkter försäljningsavdelningen kan generera, ju större är möjligheten att företaget är lönsamt, eller varför inte mer lönsamt. Om du fortfarande håller med, så stanna kvar.

Det kanske vanligaste sättet att öka aktiviteterna på försäljningsavdelningen är att anställa fler säljare. Eller i de mer fåfänga fallen, beordra fler säljinsatser med samma antal säljare. Ibland kanske man till och med slår på stort och anordnar en 2 timmars kurs för säljpersonalen i samband med någon kick-off. Om du tycker att de är de bästa lösningarna, eller kanske rentav de enda lösningarna som behövs, då är inte PurpleFrog för dig och du kan sluta läsa nu.

Om du däremot tycker att en effektiv försäljningsprocess, en bra försäljningsmetod och en långsiktig utveckling av försäljningspersonalen är att föredra. Om du dessutom är intresserad av hur man på olika sätt kan öka försäljningsvelociteten och arbeta med försäljningseffektivisering över hela organisationen så är vi helt rätt för dig. Läs gärna mer om oss på sidan, eller kontakta oss direkt för mer information eller ett förutsättningslöst möte. En ökad intäkt med en liten insats och risk borde ju aldrig vara fel.